TRANS-BET
ul. Fabryczna 25, Limanowa
tel. 513 060 513 skontaktuj się
img
Beton
wiecej
img
Pielęgnacja betonu
wiecej
img
Certyfikat
wiecej

Beton

 • NIEKONSTRUKCYJNY od klasy C8/10 do C12/15
  wykorzystywany do zabezpieczenia konstrukcji zbrojenia przed zabrudzeniem gruntem z wykopu
 • KONSTRUKCYJNY od klasy C16/20 do C50/60
  stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych w budowlach
 • KONTRAKTOROWY od klasy C20/25 do C35/45
  przeznaczony do wykonywania głębokiego fundamentowania
 • POSADZKOWY od klasy C25/30 do C35/45
  beton do posadzek wewnątrz pomieszczeń (nienarażonych na warunki atmosferyczne)
 • DROGOWY od klasy C25/30 do C35/45
  nawierzchniowy, zewnętrzny, odporny na ścieranie oraz warunki atmosferyczne
 • DROGOWY NA BAZALCIE od klasy C25/30 do C35/45
  nawierzchniowy z kruszywem bazaltowym odporny na ścieranie oraz warunki atmosferyczne
 • MOSTOWY od klasy C25/30 do C50/60
  służący do wykonywania konstrukcji obiektów inżynierskich w budownictwie komunikacyjnym
 • ARCHITEKTONICZNY od klasy C30/37 do C35/45
  beton dekoracyjny
 • BAZALT od klasy C25/30 do C50/60
  mieszanki betonowe w których zamiast zwykłego kruszywa zastosowane jest kruszywo bazaltowe (pochodzenia wulkanicznego). Kruszywo to charakteryzuje się m.in. niską nasiąkliwością, mrozoodpornością, odpornością na ścieranie i rozdrabnianie.
 • ZAPRAWY / STABILIZACJE / POSYPKI
 
MARKA BETONU (przykłady) ZASTOSOWANIE (m.in.)
C8/10 (B-10) wymiana gruntu, warstwa podkładowa pod fundamenty, podbudowa pod posadzki i nawierzchnie drogowe
C12/15 (B-15) warstwa podkładowa pod fundamenty, podbudowa pod posadzki i nawierzchnie drogowe
C16/20 (B-20) ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe, stropy, skosy, wieńce, belki, słupy
C16/20 Podkładowy pod płytki podkład pod posadzki z płytek w obiektach handlowych (wibro płytki)
C20/25 (B-25) ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe, stropy, skosy, wieńce, belki, słupy
C20/25 Napowietrzany chodniki
C25/30 (B-30) stropy, małe mosty na drogach powiatowych, przyczółki
C25/30 Posadzkowy posadzki przemysłowe, posadzki w budownictwie mieszkalnym i handlowo-usługowym
C25/30 Posadzkowy bezspoinowy posadzki bez dylatacji ciętych (bez nacięciowe)
C25/30 Drogowy place, drogi, parkingi, place manewrowe, zatoczki autobusowe
C30/37 (B-37) budowa mostów i przepustów, zbiorników wodnych
C30/37 Drogowy place, drogi, parkingi, place manewrowe (pod samochody ciężarowe, wózki widłowe)
C30/37 Drogowy na bazalcie place na zewnętrznych myjniach samochodowych
C30/37 Posadzkowy posadzki przemysłowe, posadzki w budownictwie mieszkalnym i handlowo-usługowym, parkingi podziemne
C30/37 Bazalt mosty, place
C30/37 Mostowy konstrukcje mostowe, wiadukty, przejscia nadziemne i podziemne, tunele, estakady, kładki pieszo-jezdne, konstrukcje oporowe
C30/37 Olejoodporny odporność betonu na oddziaływanie cieczy ropopochodnych, posadzka przemysłowa na warsztatach, plac na stacjach paliw
C30/37 Podwodny betonowanie w wodzie (beton podwodny nie miesza się z wodą)
C30/37 Licowy mury oporowe, ściany licowe, klatki schodowe, ściany w piwnicach i garażach podziemnych
C30/37 Architektoniczny beton dekoracyjny, filary mostu, ściany betonowe
C30/37 Kontraktorowy pale wiercone, ściany szczelinowe
C35/45 Mostowy (B-45) konstrukcje mostowe, wiadukty, przejścia nadziemnie i podziemne, tunele, estakady, kładki pieszo-jezdne, konstrukcje oporowe
C35/45 Bazaltowo-Grysowy place, drogi, parkingki, place manewrowe
C40/50 Bazalt (B-50) płyty mostowe
C45/55 Mostowy Bazalt (B-55) płyty nośne mostu, konstrukcje elementów sprężanych
C50/60 Mostowy Bazalt (B-60) płyty nośne mostu, konstrukcje elementów sprężanych
Jamisty C12/15, C16/20
beton wodoprzepuszczalny
podbudowa i warstwa drenażowa pod m.in. nawierzchnie trawiaste, korty, place, scieżki rowerowe, stabilizacja dla nawierchni np. brukowych, kamienistych
Fuga Bazaltowa fugowanie kostki granitowej
Posypka cementowo-piaskowa 1/4 warstwa wzmacjaniąca i wyrównująca pod kostkę brukową, krawężniki, płyty chodnikowe, obrzeża, koryta odwadniające
Posypka cementowo-piaskowa 1/10 warstwa wzmacjaniąca i wyrównująca pod kostkę brukową, krawężniki, płyty chodnikowe, obrzeża, koryta odwadniające
Zaprawa murarska M-7 zaprawa do murowania: wznoszenie murów, słupów i ścian działowych
Zaprawa murarska M-10 zaprawa do murowania: wznoszenie murów, słupów i ścian działowych
Jastrych M-10 warstwa podkładowa i wyrównawcza pod podłogę, posadzkę
Zaprawa cementowo-piaskowa M-15 wylewki na styropian z ogrzewaniem podłogowym i bez ogrzewania podłogowego
Zaprawa cementowo-piaskowa M-20 wylewki na styropian z ogrzewaniem podłogowym i bez ogrzewania podłogowego, spoinowanie kostki granitowej
Mieszanka stabilizacyjna 1,5 MPa stabilizacja i podbudowa nośnych części nawierzchni drogowych, krawężników, płyt chodnikowych, kostki brukowej
Mieszanka stabilizacyjna 2,5 MPa stabilizacja i podbudowa nośnych części nawierzchni drogowych, krawężników, płyt chodnikowych, kostki brukowej
Mieszanka stabilizacyjna 5 MPa stabilizacja i podbudowa nośnych części nawierzchni drogowych, krawężników, płyt chodnikowych, kostki brukowej
 
Dodatki do betonu:
 • W4, W6, W8, W10, W12 – stopień wodoszczelności
 • F50. F100, F150, F200 – stopień mrozoodporności
 • mrozowy – przyśpieszenie wiązania betonu
 • opóźnienie wiązania betonu
 • włókno polipropylenowe – przeznaczone do zbrojenia niekonstrukcyjnego betonu, ogranicza skurcz w fazie plastycznej mieszanki betonowej - zapobiegając mikrospękaniom betonu (najczęściej używane na wylewki ale również stosowane przy betonach konstrukcyjnych jako dodatek o działaniu przeciwskurczowym)
 • włókno polimerowe – do zastosowań w konstrukcyjnych mieszankach betonowych - alternatywa dla stalowego zbrojenia rozproszonego, działanie przeciwskurczowe, zwiększające wytrzymałość betonu na rozciąganie (najczęściej używane przy betonach posadzkowych, drogowych)
 • włókno stalowe – działanie przeciwskurczowe, zwiększające wytrzymałość betonu na rozciąganie (najczęściej używane przy betonach posadzkowych, drogowych)
 • barwnik / pigment do betonu - barwa betonu w dowolnym kolorze według indywidualnego zamówienia
GRZANIE BETONU - Posiadamy możliwość produkcji betonu przy ujemnej temperaturze (w zimie).

PAMIĘTAJ !
Warunkiem uzyskania deklarowanych właściwości betonu jest natychmiastowe wbudowanie mieszanki, właściwe zagęszczenie oraz odpowiednia pielęgnacja betonu (link).
Na Państwa życzenie istnieje możliwość skorzystania z naszych wibratorów do betonu aby zamawianą mieszankę odpowiednio zagęścić.


W razie zapotrzebowania na inny rodzaj betonu, stworzymy indywidualne receptury na każdy rodzaj betonu jak również wyprodukujemy mieszankę betonową według indywidualnie dostarczonych przez Państwa receptur.