TRANS-BET
ul. Fabryczna 25, Limanowa
tel. 513 060 513 skontaktuj się
img
Beton
wiecej
img
Pielęgnacja betonu
wiecej
img
Certyfikat
wiecej

Pielęgnacja betonu

Zawsze należy pamiętać o właściwej pielęgnacji młodego betonu (świeżo wykonanego elementu): zabezpieczaniu go przed utratą wody (działaniem słońca i wiatru), nadmiernym nagrzaniu lub przemrożeniu. Aby otrzymać dobry beton w konstrukcji nie wystarczy jedynie ułożyć i zagęścić odpowiednią mieszankę betonową. Niezbędna jest pielęgnacja tego betonu, szczególnie na początku jego twardnienia. Niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak będzie powodować obniżeniem jakości i trwałości betonu, a co za tym idzie i całej konstrukcji.

Czynności pielęgnacyjne powinny zapewnić świeżemu betonowi ochronę przed:
 • zbyt niską lub wysoką temperaturą otoczenia,
 • wiatrem,
 • zbyt niską wilgotnością,
 • intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze plastyczny),
 • przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji betonowej.
Ze względu na warunki klimatyczne panujące w Polsce, metody pielęgnacji można podzielić na dwie grupy: pielęgnacja w okresie letnim i pielęgnacja w okresie zimowym (obniżonych temperatur).
Opis: http://www.sinkobet.pl/pliki/pielegnacja.jpg
1.Pielęgnacja betonu latem
Pielęgnacja betonu w okresie letnim jest w głównej mierze pielęgnacją wilgotnościową, która ma na celu ochronę elementu przed utratą wody z betonu, w wyniku odparowywania z powierzchni elementu.
Do właściwych sposobów pielęgnacji betonu w okresie letnim możemy zaliczyć:
 • odpowiedni dobór składników betonu i składu mieszanki (np. poprzez stosowanie domieszek chemicznych opóźniających wiązanie betonu),
 • pielęgnację wodną - zraszanie powierzchni betonu mgiełką wodną, utrzymywanie powierzchni betonu zauważalnie mokrej,
 • układanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
 • pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią budowlaną, która powinna być przymocowana przy krawędziach i złączach,
 • stosowanie preparatów pielęgnujących o ustalonej przydatności.
 
2. Pielęgnacja betonu zimą
W trakcie prowadzenia robót betonowych w okresie zimowym (obniżonych temperatur) muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki technologiczne:
 • Beton musi uzyskać właściwą odporność zanim ulegnie zamrożeniu;
 • Beton musi uzyskać wymaganą wytrzymałość w określonym czasie.
W okresie zimowym pielęgnacja betonu polega na podejmowaniu szeregu działań mających na celu zminimalizowanie niepożądanych skutków oddziaływania mrozu na beton, m.in.:
 • odpowiedni dobór składników betonu i składu mieszanki (np. poprzez stosowanie domieszek chemicznych przyśpieszających wiązanie betonu),
 • ochronę cieplną betonu w elemencie konstrukcji,
 • podgrzewanie betonu w elemencie konstrukcji,
 • stosowanie cieplaków,
 • stosowanie odpowiedniego rodzaju szalunków i ich izolacja.
"Jak najmniej wody do betonu, a jak najwięcej na beton".
Na budowie NIE DOLEWAJ wody do mieszanki betonowej.

Dodawanie wody na budowie zwalnia firmę z odpowiedzialności za jakość dostarczonego materiału.

źródło: www.cemex.pl